ODRŽAVANJE


Usluge redovnog održavanja okoliša i svih vrtlarskih radova. Košnja travnjaka, rezidba živica, grmova, oblikovanje krošnji stabala,  ishrana biljaka i biljna zaštita.