PROJEKTIRANJE

Izrada idejnog rješenja vašeg budućeg eksterijera. Izrada skica i 3D vizualizacija prema nacrtu. Izrada troškovnika radova i biljnog materijala.